Klapka FSK

Odlehčovací klapky

popis technologie

Klapka GSK je cenově dostupnější, závažím ovládanou, variantou pro regulaci hladiny vzdutí, avšak bez možnosti doplňkového využití retenčního objemu a zmenšení stavebního objektu. Mimo vlastní regulace hladiny vzdutí například v odlehčovacích objektech je možné klapku GSK využít jako ochranu proti zpětnému vzdutí a povodňovým stavům. U klapky FSK jsou závaží nahrazena pružinami, čímž odpadá nutnost instalace kladek, nosných prvků a lan.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >