Kanalizační česle

Zařízení sloužící k zachycení pevných látek a předmětů při kontrolovaném odlehčení při dešťových událostech. Česle jsou umístěny na přelivných hranách odlehčovacích objektů. Průliny

mezi česlicemi se pohybují podle typu od 4 do 50 mm. Orientace česlic je buď horizontální, nebo vertikální. Různý je i způsob shrabování zachycených nečistot.