ČOV

Společnost HST Hydrosystémy je podle požadavků zákazníků kompletním realizátorem rekonstrukcí či nových staveb čistíren odpadních vod nebo dodavatelem dílčích technologických

celků. V rámci skupiny HST byla vyvinuta vlastní technologická řešení pro čištění komunálních nebo průmyslových odpadních vod.