Kompaktní ČOV HST Triuno

ČOV

popis technologie

TIUNO® je ČOV s kontinuálním biologickým čištěním odpadních vod. K jednotlivým procesům dochází v samostatných objektech, které jsou součástí jednoho monobloku. Jako technologický proces se zde nejčastěji používá systém přerušované aerace (tj. kombinace aerobní a anaerobní fáze v různé časové posloupnosti). Lze však tuto ČOV provozovat také se simultánní stabilizací kalu. Díky kompaktnímu pravoúhlému uspořádání je celá ČOV postavená na velmi malém prostoru s minimem propojovacích potrubí a velkou přehledností pro provoz a údržbu.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >