Sekvenční ČOV HST SBR

ČOV

popis technologie

Systém SBR (Sequencing Batsch Reactor) je jednou z možných alternativ kontinuálně protékaným biologickým systémům a zvláště v posledních letech se stal jejich silnou konkurencí. Použití systému SBR je výhodné obzvláště u čistíren, které jsou charakteristické značným kolísáním množství a kvality odpadní vody na přítoku (např. v rekreačních oblastech). Obecně se jedná o diskontinuální, časově řízený proces, který se vyznačuje tím, že se fáze sedimentace realizuje ve stejné nádrži jako biologické čištění. V jednom časovém intervalu pracuje tedy nádrž jako biologický stupeň, v následujícím intervalu potom jako nádrž dosazovací. Pro zajištění kontinuity provozu (při trvalém přítoku) se obvykle staví dva paralelně pracující reaktory. V rámci skupiny HST byl vyvinut pro čistírny typu SBR technologický modul SBR-Set®, který zahrnuje strojní komponenty včetně unikátního odtahového systému vyčištěné vody, ale především programové vybavení optimalizující proces.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >