Výměník Pure flux P

Zařízení pro ČOV

popis technologie

Pure flux P je potrubní výměník tepla, který má na plášti ovinutý sekundární potrubní okruh. Tato forma výměníku elegantně nahrazuje potrubní kus, bez nutnosti instalace odboček a oddělených zařízení. Potrubní výměníky je možné dodávat i ve velkých světlostech a hodí se také jako dodatečné vystrojení již existujících potrubních systémů. Výměníky typu Pure flux P lze použít pro vytápění a odvlhčení uzavřených prostor jako jsou například čerpací stanice, armaturní komory či odlehčovací
objekty. Jinou možností je naopak využití těchto výměníků pro chlazení zařízení jako například čerpadel či dieselagregátů, kde se využívá nízké teploty čerpaného média – toto lze využít například v protipovodňových opatřeních. Pro dimenzování výměníků řady Pure flux najdete konfigurační nástroj na našich webových stránkách.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >