Pyrolýzní modul Pyreg

Zpracování kalu pyrolýzou

popis technologie

Proces PYREG je kontinuální a využívá princip postupného spalování. Samotný kal ovšem není spalován, ale je nejdříve zplyněn při teplotě 550° C až 600° C, poté přívodem řízeného množství vzduchu karbonizován. Materiál je uvnitř reaktoru PYREG® posouván šroubovým dopravníkem. Zařízení umožňuje uživateli nastavení základních procesních parametrů jako je teplota, celková doba karbonizace, množství primárního vzduchu. Tím je dosažena optimální kvalita finálního produktu a je zamezeno tvorbě dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků. V reaktoru PYREG je procesní plyn uvolňující se zplynováním vstupního materiálu spalován při teplotě 1250 ° C v hořáku FLOX® (bezplamenná oxidace). Hořák je umístěn mimo reaktor v oddělené spalovací komoře. V důsledku tohoto postupu je potlačena tvorba problematických látek, jako je kondenzát nebo dehet, protože procesní plyn není ochlazen, ale zoxidován ve spalovací komoře. Proces je soběstačný, energie potřebná k chodu procesu je produkována spalováním plynu, který vzniká zplynováním biomasy. Horké spaliny ze spalovací komory proudí do vnějšího pláště reaktoru, kde zabezpečují vysoušení, odplynění a karbonizaci materiálu. Při tomto procesu dokonce vzniká přebytečné teplo ve výši 150kWth, které může být využito k předsoušení vstupního materiálu nebo k vytápění.

Sdílet

Vytisknout

Ke stažení

Zpracování čistírenského kalu (PDF, 14.1MB)

Zpracování biomasy (PDF, 8.5MB)

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Na Bramši 3374, 415 01 Teplice

Tel.: +420 724 289 370
+420 417 560 562
E-mail: hellmich@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >