Pásová sušárna kalu EloDry

Sušení čistírenských kalu

popis technologie

Druhy použití:

Centralizované použití sušárny EloDry:                                                                                                 Umístění sušárny poblíž bioplynové stanice nebo jiného průmyslového areálu. Jako zdroj energie pro sušárnu EloDry lze využít teplotu již od  70 °C. Zpětnbá rekuperace tepla je poté kalkulována individuálně dle potřeb provozu. Míchání různých druhů kalů je prováděno před vstupem do sušárny. Zapojením jednotky na karbonizaci kalu Pyreg lze docílit výrazné úspory externí tepelné energie. Sušárnu kalu lze provozovat také v režimu bez kondenzované odpadní vody. 

Decentralizované použití sušárny EloDry:                                                                                                      Při decentrální instalaci sušárny EloDry na ČOV je sušárna zaintegrována do jednotného systému využití  a recyklace tepelné energie. Tento systém zahrnuje začlenění kotelny popřípadě kogeneracena jedné straně a vysoce efektivní rekuperaci zbytkového tepla ze sušárny na straně druhé. Tímto způsobem je minimalizována potřeba dodatečné externí tepelné energie. Pokud je do systému navíc začleněna jednotka na karbonizaci kalu Pyreg lze docílit úplné energetické soběstačnosti tohoto systému (soběstačnosti na tepelné energii). Dále je možné zbytkové teplo využít i pro další technologické části jako například pro vytápění vyhnívacích naádrží nebo provozní budovy.  

Sdílet

Vytisknout

Ke stažení

EloDry (PDF, 2.3MB)

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Na Bramši 3374, 415 01 Teplice

Tel.: +420 724 289 370
+420 417 560 562
E-mail: hellmich@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >