O nás

HISTORIE

HISTORIE

Kořeny společnosti sahají do roku 1980, kdy byla založena společnost HST Hydro-Systemtechnik GmbH. Tato se s postupem času stala součástí skupiny HST. Holdingovou – nadřazenou společností se stala HST Systemtechnik GmbH.

 

Od roku 1993 jsou společnosti organizované ve struktuře HST vedoucím subjektem v oblasti dodávek pro systémy nakládání s dešťovými vodami. V roce 1998 byla do skupiny začleněna drážďanská společnost WKS, která se zabývala dodávkami technologických celků pro čistírny odpadních vod.   

 

Zakoupením podílů v dalších společnostech jako jsou Passavant-Watec nebo Wates byly rozšířeny předměty působení i pro oblasti pitné vody, telemetrie a speciálních hardwarových a softwarových produktů.

 

Společnost HST Hydrosystémy s.r.o. byla založena v roce 2001 pod jménem PURAC CZ. Do začátku roku 2004 patřila do nadnárodního koncernu Anglian Water: 80 % podílu PURAC GmbH Merseburg (100 % Anglian Water Overseas Holding) a 20 % Anglian Water Holding GmbH.

 

V březnu 2004 odkoupila společnost HST Systemtechnik GmbH od koncernu Anglian Water veškeré podíly a stala se tak 100% vlastníkem společnosti s tím, že k 28.8.2004 došlo ke změně jména z PURAC CZ na HST Hydrosystémy s.r.o.

PRODUKTY, SYSTÉMY, ŘEŠENÍ

PRODUKTY, SYSTÉMY, ŘEŠENÍ

Nepřetržitý přenos znalostí mezi jednotlivými odděleními a společnostmi, inovativní duch a identifikace našich zaměstnanců s úkoly, které právě provádějí – to jsou nosné pilíře skupiny HST. Takto vznikají z idejí skutečná zařízení, technologie a softwarové produkty. Produkty a inženýrské činnosti vytvářejí řešení ušitá na míru potřebám našich zákazníků.

 

Do našeho předmětu činností patří výroba produktů, dodávka systémových řešení na klíč a inženýrské služby pro vodohospodářská zařízení v komunální i v průmyslové sféře. Uplatnění nacházíme v čistírnách odpadních vod, úpravnách pitných a průmyslových vod, dešťových zdržích, odlehčovacích objektech, čerpacích stanicích, přehradách či skládkách odpadů.

 

Skupina HST má díky své struktuře a rozsahu činností na evropském trhu ojedinělou pozici. Sdružením několika specializovaných společností pod jednu střechu jsme schopni nabízet zákazníkům komplexní řešení téměř všech vodohospodářských problémů.

 

Tímto přístupem zákazník dostává od nás systémové řešení od návrhu koncepce a projektování, přes dodávku vlastních komponent až ke kompletaci technologie spolu s jejím uvedením do provozu a optimalizací.

MOTTO

MOTTO

Naším heslem je „VODA POTŘEBUJE BUDOUCNOST“ a uplatňujeme jej nejen v našich dodávkách, ale i ve vlastním výzkumu a vývoji nových produktů. Spolupracujeme s renomovanými univerzitami po celé Evropě (Technische Universität München, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem).

 

KOMPETENCE

KOMPETENCE

V minulých 30 letech naší existence jsme ve více než 8000 zakázkách prokázali naši plnou kompetenci v oboru vodního hospodářství. K našim zákazníkům patří města a obce, průmyslové podniky, společnosti provozující vodohospodářský majetek, ale také energetické a distribuční společnosti nebo dodavatelé plynu. V našem výrobním programu se nachází více jak 200 produktů, mnohé z nich patentované, kterými se snažíme co možná nejvíce pokrývat požadavky našich zákazníků.

SERVIS

SERVIS

Chceme být pro naše partnery a zákazníky vždy připraveni řešit jejich problémy. Z tohoto důvodu jsme zřídili lokální technická pracoviště, která jsou v případě potřeby 24 hodin k dispozici. V celosvětovém měřítku máme vybudovanou síť smluvních partnerů, kteří jsou schopni v místních podmínkách řešit technické a obchodní záležitosti naším jménem.

NAŠE CÍLE

NAŠE CÍLE
  • Patřit k vedoucím společnostem v oblasti vývoje a výroby komponentů pro odvodnění a nakládání s dešťovými vodami.
  • Patřit k vedoucím společnostem v oblasti dodávek technologií a dílčích zařízení pro nakládání s odpadními vodami.
  • Orientace na zákaznicky specifická systémová řešení a servis.
  • Zvyšování obratu a hodnoty společnosti.
  • Rozšiřovat pracovní a vědecká pracovní místa.
  • Motivovat zaměstnance k osobnímu růstu a zdokonalování se ve vlastním oboru.