Zařízení pro ČOV

Mimo širokou paletu výrobků určenou pro kanalizační sítě, disponuje společnost HST Hydrosystémy s.r.o. i širokým portfoliem interně vyvinutých výrobků pro komunální i průmyslové čistírny odpadních vod.

HydroScum - FLAP

Zařízení HydroScum-FLAP je instalováno na stěnách nádrží v místě hromadění plovoucího kalu a pěny.

HydroScum - SLIDE/P

Zařízení vybavené čerpadlem a slouží k odtahu plovoucího kalu nebo pěny v čistírenských nádržích.

Kalový rekuperátor

Modulární kazetové zařízení sloužící k rekuperaci tepla v kalovém hospodářství.

Kompaktní membránová jednotka

Efektivní systémy pro úpravu procesní a odpadní vody, konfigurovatelné dle případu použití.

Procesní nádrž

Kruhové nádrže slouží k různému druhu kapalin, například provozní, užitkové či odpadní vody.

Zahušťovací kalojem

Nádrž, která slouží ke skladování a gravitačnímu zahuštění kalu.

Výměník Pure flux F

Pomocí tohoto modulárního produktu lze i v relativně malých prostorách – například budovách, instalovat vysoce výkonný výměník.

Výměník Pure flux P

Pure flux P je potrubní výměník tepla, který má na plášti ovinutý sekundární potrubní okruh.

Výměník Pure flux P2

Vysoce efektivní systém pro výměnu tepla z odpadní vody.

Zařízení pro odtah vody HydroKlar - FLOAT

Zařízení pro odtah vody z produktové řady Hydro-Klar jsou nasazovány jednak v čistírnách odpadních vod, ale také v zařízeních pro úpravu pitné či průmyslové vody.

Zařízení pro odtah vody HydroKlar - SLIDE

Zařízení pro odtah vody z produktové řady HydroKlar jsou nasazovány v čistírnách odpadních vod, ale také v zařízeních pro úpravu pitné či průmyslové vody.