Protipovodňové čerpací stanice

Stavební objekty s unikátními strojními komponenty sloužící k přečerpávání vody při povodňových stavech. Hlavní úlohou těchto stanic je kumulovat a přečerpávat odpadní vodu

z kanalizačního systému a chránit kanalizaci před stoupající vodou z recipientu v době povodňových a dešťových událostí.