Regulace průtoku

Mechanická nebo elektromechanická zařízení instalovaná na odtoku odlehčovacích komor a jiných kanalizačních objektů.

Slouží k zajištění konstantního odtoku z těchto objektů a tím k optimálnímu provozu kanalizační sítě.