Klapky proti zpětnému vzdutí

Tato zařízení jsou instalována do kanalizačních objektů a výústí. Zajišťují ochranu kanalizace proti zpětnému vzdutí ze strany

recipientu. Jedná se především o mechanická zařízení fungující bez externí energie s vysokou funkční bezpečností.