Naši partneři

Společnost Pyreg GmbH je vedoucím evropským výrobcem patentovaných pyrolýzních jednotek.

Fima Eliquo Stulz je dodavatelem vysoce efektivních zařízení pro hospodářské využití čistírenského kalu, jako jsou například pásové sušárny EloDry nebo patentovaného systému pro termickou hydrolýzu čistírenských kalů LysoTherm.

Eisenbau Heilbronn GmbH je firma s více než osmdesátiletou tradicí, která se zabývá projektováním a výrobou suchých membránových plynojemů, vyhnívacích nádrží a odsiřovacích jednotek. 

Firma OTT vyvíjí a produkuje vysoce kvalitní provzdušňovací systémy pro
komunální a průmyslové čistírny odpadních vod. Zákazníkům z průmyslových
provozů , kteří jsou orientováni na kvalitu a efektivnost, nabízíme široké možnosti, jak optimalizovat výkon jejich provzdušňovacích systému na čistírnách
odpadních vod a jak ušetřit energii.

Grimmel Wassertechnik GmbH se zabývá výrobou česlí, kompaktních jednotek pro hrubé předčištění, aerace a zařízení pro zahušťování kalu. 

Nijhuis Industries je společnost s celosvětovou působností a více než 110 lety zkušeností v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody, jak v komunální, tak v průmyslové sféře.