Vystrojení kanalizačních objektů

Čistící zařízení

Zařízení instalovaná do dešťových zdrží a retenčních objektů na kanalizační síti a ČOV. Jedná se o precizní zařízení využívající kinetickou energii rázové vodní vlny, která splachem čistí usazeniny retenčních objektů. Podle potřeby a aplikace lze pro tyto účely využít k čištění čistou nebo odpadní vodu.

Seznam produktů >

Kanalizační česle

Zařízení sloužící k zachycení pevných látek a předmětů při kontrolovaném odlehčení při dešťových událostech. Česle jsou umístěny na přelivných hranách odlehčovacích objektů. Průliny mezi česlicemi se pohybují podle typu od 4 do 50 mm. Orientace česlic je buď horizontální, nebo vertikální. Různý je i způsob shrabování zachycených nečistot.

Seznam produktů >

Odlehčovací klapky

Tato zařízení jsou instalována do kanalizačních objektů a zajišťují regulaci množství vody odlehčované v kanalizační síti při dešťových událostech. Výrobky HST mimo to zajišťují optimalizaci využitelného objemu kanalizace a zajišťují ochranu kanalizační sítě při povodňových stavech řek. Jedná se o mechanická nebo elektromechanická zařízení, přizpůsobená individuálním požadavkům provozu kanalizační sítě.

Seznam produktů >

Plovoucí norné stěny

Zařízení zabraňující odtékání plovoucích látek do recipientu při odlehčení. Jedná se o mechanické zařízení s podstatně vyšším účinkem oproti konvenčním pevným norným stěnám. Je zde velmi jednoduchá instalace i do stávající odlehčovacích objektů.

Seznam produktů >

Regulace průtoku

Mechanická nebo elektromechanická zařízení instalovaná na odtoku odlehčovacích komor a jiných kanalizačních objektů. Slouží k zajištění konstantního odtoku za těchto objektů a tím k optimálnímu provozu kanalizační sítě.

Seznam produktů >

Monitoring

Společnost HST vyvinula speciální řídicí systém pro kanalizační systémy HydroMatic® umožňující optimální monitoring a řízení těchto objektů. Systém zahrnuje také možnost přenosu dat do centrálních dispečinků vodohospodářských společností.

Seznam produktů >