Odlehčovací klapky

Tato zařízení jsou instalována do kanalizačních objektů a zajišťují regulaci množství vody odlehčované v kanalizační síti při dešťových událostech. Výrobky HST mimo to zajišťují optimalizaci využitelného objemu kanalizace a zajišťují

ochranu kanalizační sítě při povodňových stavech řek. Jedná se o mechanická nebo elektromechanická zařízení, přizpůsobená individuálním požadavkům provozu kanalizační sítě.