Čistící zařízení

Zařízení instalovaná do dešťových zdrží a retenčních objektů na kanalizační síti a ČOV. Jedná se o precizní zařízení využívající kinetickou energii rázové vodní vlny, která splachem čistí

usazeniny retenčních objektů. Podle potřeby a aplikace lze pro tyto účely využít k čištění čistou nebo odpadní vodu.