Zahušťovací kalojem

Zařízení pro ČOV

popis technologie

Kónický kalojem HST je nádrž, která slouží ke skladování a gravitačnímu zahuštění kalu. Přebytečný kal z čistíren odpadních vod je čerpán přímo do této speciální nádrže a tím se snižují nároky na jeho zpracování – například na zahuštění či dopravu. Také případné odvodnění kalu je pak mnohem efektivnější. Součástí dodávky je statický výpočet, podávací čerpadla, zařízení
pro odtah odsazené vody, propojovací potrubí a další komponenty důležité pro provoz a údržbu.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >