HydroScum - FLAP

Zařízení pro ČOV

popis technologie

Zařízení HydroScum-FLAP je instalováno na stěnách nádrží v místě hromadění plovoucího kalu a pěny. Zařízení se skládá z ponořeného odtokového žlabu a pohyblivé norné stěny. Měřící zařízení automaticky rozpozná nárůst plovoucího kalu a pomocí zanoření pohyblivé norné stěny pod úroveň plovoucího kalu jej odtáhne do sběrného žlabu. Z něj kalové čerpadlo odčerpává
plovoucí kal do kalojemu. K řízení odtahu kalu je používán systém HydroMatic, který umožňuje rozdílné provozní stavy a dokáže reagovat flexibilně na změny hladiny nebo na množství povrchového kalu a pěny.

Sdílet

Vytisknout

Kontakty

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 560 561
Fax:+420 417 560 562
E-mail: info@hydrosystemy.cz

Všechny kontakty >